Esponsors i col·laboradors

Organitza:

Comissió organitzadora de la Cursa de la Dona
amb el suport del
Grup Els Enfilats del Centre Cultural de les Preses
i l’Ajuntament de les Preses

Esponsors i col·laboradors: